Rezolucja 1500 (2003)

W rezolucji 1500 z 14 sierpnia 2003 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła zadowolenie z powstania w Iraku Rady Zarządzającej. Wydarzenie to uznano za "istotny krok w kierunku stworzenia przez ludność Iraku reprezentatywnego, uznanego przez społeczność międzynarodową rządu, który będzie stanowił suwerenną władzę w Iraku". Ponadto w dokumencie tym Rada Bezpieczeństwa powołała do życia na wstępny okres 12 miesięcy Misję Wsparcia ONZ w Iraku (United Nations Assistance Mission in Iraq). Jej cel stanowi wspieranie Sekretarza Generalnego w prowadzeniu działań przewidzianych w rezolucji 1483 oraz w jego raporcie z 15 sierpnia 2003 r.).

Security Council Resolution 1500 (2003)

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org