Ustanowienie Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku (UNAMI)

14 sierpnia 2003 r., na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1500 (2003), została ustanowiona Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku - United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI). Jej struktura została przedstawiona w raporcie Sekretarza Generalnego, złożonym na forum Rady Bezpieczeństwa w lipcu 2003 r. Raport omawia działania ONZ w Iraku prowadzone na podstawie rezolucji S/RES/1483 (2003).

Kolejna rezolucja S/RES/1546 (2004), określiła wiodącą rolę UNAMI w takich dziedzinach jak:

  • Doradztwo i wsparcie dla Niezależnej Komisji Wyborczej w Iraku, Tymczasowego Rządu Irackiego oraz parlamentu w przeprowadzeniu wolnych wyborów;
  • Promowanie dialogu i porozumienia w procesie tworzenia konstytucji Iraku przez obywateli tego kraju;
  • Doradztwo rządowi Iraku w kwestii rozwoju skutecznej służby cywilnej i opieki socjalnej;
  • Wspieranie rekonstrukcji, rozwoju oraz pomocy humanitarnej;
  • Promowanie ochrony praw człowieka, pojednania narodu irackiego oraz idei państwa prawa;
  • Wspieranie rządu Iraku w przygotowaniach do sporządzenia powszechnego spisu ludności.

Rezolucja została przyjęta jednogłośnie, a w konsultacjach na jej temat brał udział Tymczasowy Rząd Iraku. Mandat UNAMI jest sukcesywnie rozszerzany i przedłużany, tak aby pomoc dla Irakijczyków mogła być kontynuowana.

Rezolucja S/RES/1546 (2004) ponadto przyznała wielonarodowym siłom wojskowym upoważnienie do podjęcia wszelkich dostępnych środków w celu ustanowienia bezpieczeństwa i stabilizacji w Iraku. Jest ona odpowiedzią na prośbę strony irackiej odnośnie kontynuacji obecności i działań wielonarodowych sił wojskowych, związanych także z zapobieganiem i zwalczaniem terroryzmu.

Zobacz również:

Rezolucja S/RES/1483 (2003) - fragmenty
http://www.unic.un.org.pl/irak/rezolucja_1483.php

Resolution S/RES/1500 (2003)
http://www.uniraq.org/documents/Resolution1500.pdf

Resolution S/RES/1546 (2004)
http://www.uniraq.org/documents/Resolution1546.pdf

UNAMI
http://www.uniraq.org/default.asp

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org