Przesłanie Sekretarza Generalnego
do pracowników ONZ

(fragmenty)
Kofi Annan, 21 sierpnia 2003 r.

Pracownicy Organizacji Narodów Zjednoczonych stawali się już celem ataków. Niestety zbyt często spotykamy się, aby opłakiwać i wspominać tych, którzy odeszli. Pomimo to, wtorkowy atak był bardziej przemyślany i okrutny niż którykolwiek z wcześniejszych wymierzonych przeciwko nam.

Ta sytuacja zobowiązuje nas to do ponownego zastanowienia się nad warunkami, w których przyszło nam pracować. Być może dojdzie do zmian, bez względu na smutek i boleść z jakimi mogą się wiązać.

Atak pociąga za sobą wiele konsekwencji, które musimy rozważyć. Ale dzisiaj spotykamy się jako rodzina, aby wyrazić żal i oddać hołd tym, których straciliśmy. Jako rodzina potrzebujemy czasu, aby pogodzić się ze śmiercią naszych przyjaciół.

Pracownik biurowy, prawnik, kierowca, specjalny przedstawiciel, Irakijczyk czy obywatel innego kraju - każdy z nich, kobiety i mężczyźni, wnieśli niepowtarzalny i cenny wkład w naszą pracę.

Każdy był oddany walce o prawa człowieka, suwerenność i dobrobyt Irakijczyków. Wielu z nich służyło, by innym żyło się lepiej.

Stawiali czoła trudnościom, odkładając tęsknotę za domem czy spokojnym życiem na drugi plan. Przezwyciężali swój strach, aby nieść pomoc innym, w tak trudnym czasie pełnym cierpienia.

Każdy z nich pokazał światu odpowiedzialną i bezkompromisową stronę międzynarodowej służby cywilnej.

Każdy z nich dał nam coś z czego możemy być dumni.

Pozwólcie mi teraz zwrócić się do pracowników w Bagdadzie:
Nie możemy wyobrazić sobie tego, co czujecie. Możemy tylko powiedzieć "Dziękujemy Wam" za ogromny hart ducha, jaki okazaliście w obliczu tego tragicznego wydarzenia.

Wasza praca pozostaje źródłem inspiracji dla nas wszystkich, przede wszystkim dla Irakijczyków.

Drodzy przyjaciele,

Z całego świata spływają do nas kondolencje. Zarówno przywódcy państw jak i zwykli obywatele wyrażają współczucie i żal w związku z tragedią, która nas dotknęła. Mam nadzieję, że okazane wsparcie przyniesie Wam ulgę.

Jeżeli istnieje jakikolwiek sposób uhonorowania pamięci naszych kolegów poległych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, to jest nim kontynuowanie naszej pracy z pełną determinacją i odwagą.

Organizacja Narodów Zjednoczonych nie będzie działać lekkomyślnie. Nie da się również zastraszyć. Służba Narodom Zjednoczonym to nie tylko praca. To powołanie i ci, którzy nas zaatakowali nie zdołają nas zniechęcić. Powinniśmy kontynuować niesienie pomocy Irakijczykom przy odbudowie ich kraju oraz odzyskiwaniu suwerenności pod kierunkiem przywódców, których sami wybrali.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org