Wybory prowincjonalne w Iraku

W styczniu 2005 r. odbyły się pierwsze w historii Iraku wybory parlamentarne. Sekretarz Generalny ONZ, Kofi Annan w swoim przemówieniu pogratulował Irakijczykom odwagi wykazanej w dniu wyborów oraz zapewnił, że Narody Zjednoczone są dumne z pomocy, której mogły udzielić przy ich organizacji.

31 stycznia 2009 r. odbyły się kolejne prowincjonalne wybory, które okazały się jeszcze większym sukcesem ze względu na udział w nich mniejszościowej społeczności sunnickiej. Dzięki Niezależnej Komisji Wyborczej, która zapewniła bezpieczeństwo, wsparcie polityczne, techniczne oraz logistyczne, możliwe było zorganizowanie wyborów w 14 z 18 prowincji Iraku. Zachowane zostały procedury wyborcze, a frekwencja wyniosła 51 proc, co jest wielkim sukcesem zważywszy na niebezpieczną sytuację w Iraku. Sekretarz Generalny Ban Ki-moon w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla odwagi i determinacji Irakijczyków, którzy wzięli udział w wyborach.

Kolejnym pozytywnym osiągnięciem było zapewnienie bezpieczeństwa Irakijczykom, tak aby mogli oddać głos. W czasie wyborów nie odnotowano żadnego aktu przemocy, podczas gdy w styczniu 2005 r. doszło do ponad 80 incydentów.

Zobacz również:

Report of the Secretary-General persuant to paragraph 6 of resolution S/RES/1830 (2008)
http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2009_102_EN.pdf

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org