Sergio Vieira de Mello
(1948 - 2003)

Sergio Vieira de Mello urodził się w 1948 r. w Rio de Janeiro. Już podczas studiów filozoficznych i humanistycznych na Uniwersytecie w Paryżu działał w ONZ. Przez większą część swojej kariery pracował dla Wysokiego Komisarzem ds. Uchodźców w Genewie. Brał udział w humanitarnych i pokojowych misjach w Bangladeszu, Sudanie, Mozambiku, Peru i na Cyprze. Od 1981 r. pełnił kilka ważnych funkcji w strukturach ONZ: Starszego Doradcy Politycznego w Libanie, szefa gabinetu Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców czy Specjalnego Wysłannika Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców w Kambodży. 12 września 2001 r. został Wysokim Komisarzem ds. Praw Człowieka. W maju 2003 r. na prośbę Sekretarza Generalnego ONZ udał się do Iraku jako jego Specjalny Wysłannik. Tam też zginął tragicznie 19 sierpnia 2003 r.

Sergio Vieira de Mello był dobrze znany wśród pracowników państwowych, Organizacji Narodów Zjednoczonych i wielu innych osób, którzy uważali go za dobrego przyjaciela i wybitnie skutecznego w swoich działaniach. Powierzano mu zadania związane z najbardziej skomplikowanymi humanitarnymi i pokojowymi wyzwaniami na świecie. Odnosił sukcesy na wielu polach: przy zapewnieniu ochrony uchodźcom w Wietnamie, nadzorowaniu repatriacji 300,000 kambodżańskich uchodźców z Tajlandii czy ustanawianiu administracji NZ w Kosowie. Odznaczał się wysoką inteligencją, umiejętnością trafnego osądu, osobistym urokiem, bystrością, a przede wszystkim pełnym poświęceniem dla zasad Karty Narodów Zjednoczonych w kwestiach humanitarnych. Był jedyną osobą, która mogłaby przewodniczyć działaniom ONZ w Iraku, podjął się zadań za które oddał życie.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org