UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNCRO

Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych Przywrócenia Zaufania w Chorwacji

United Nations Confidence Restoration Operation

Czas trwania: marzec 1995 r. - styczeń 1996 r.
Miejsce działań: Chorwacja

Ustanowiona 31 marca 1995 r. na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/981 misja UNCRO zastąpiła siły UNPROFOR w Chorwacji. Żołnierze i obserwatorzy zostali rozmieszczeni na obszarach kontrolowanych przez Serbów: zachodniej Slawonii, Krainie i wschodniej Slawonii. Obserwatorzy stacjonowali również na Półwyspie Prevlaka. Mandat UNCRO obejmował zadania określone w porozumieniu o zawieszeniu broni z 29 marca 1994 r. Do obowiązków UNCRO należały: pomoc we wprowadzaniu porozumienia gospodarczego z 2 grudnia 1994 r., pomoc we wprowadzaniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa dotyczących regionu, udział w kontroli i monitorowaniu granic pomiędzy Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną oraz Chorwacją a Federalną Republiką Jugosławii, pomoc w dostarczaniu pomocy humanitarnej do Bośni i Hercegowiny przez terytorium Chorwacji, nadzór nad demilitaryzacją Półwyspu Prevlaka.

UNCRO miała wspierać stworzenie odpowiednich warunków koniecznych dla realizacji zawartego porozumienia zapewniającego terytorialną integralność Chorwacji. Obecność misji miała zapewnić respektowanie prawa i bezpieczeństwo wszystkim żyjącym tam społecznościom. Reintegracja Slawonii i Krainy przeprowadzona przez Chorwację w maju i sierpniu 1995 r. wyeliminowała potrzebę istnienia UNCRO. Dlatego rozpoczęto wycofanie misji. Jedynie wschodnia Slawonia - kontrolowana jeszcze przez Serbów - pozostawała pod nadzorem UNCRO. Jednakże ten problem postanowiono rozwiązać w rozmowach chorwacko - serbskich. Rozmowy te toczyły się przy udziale ONZ i zakończyły porozumieniem z 12 listopada 1995 r. Zapewniało ono pokojową reintegrację w ramach Chorwacji i wzywało Radę Bezpieczeństwa do ustanowienia tymczasowej administracji mającej zarządzać regionem przez okres przejściowy. Wraz z ustanowieniem administracji ONZ mandat UNCRO wygasł 15 stycznia 1996 r.

Zobacz również:

United Nations Confidence Restoration Operation
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/uncro.htm