UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNPSG

Policyjna Grupa Wsparcia Organizacji Narodów Zjednoczonych

United Nations Civilian Police Support Group

Czas trwania: styczeń - październik 1998 r.
Miejsce działań: Wschodnia Slawonia, Baranja i Zachodni Sirmium (Chorwacja)

Policyjna Grupa Wsparcia ONZ rozpoczęła swą działalność na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1145 z 19 grudnia 1997 r. UNPSG przejęła zadania policyjne od kończącej swój mandat Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wschodniej Slawonii, Baranii i Zachodniego Sirmium (United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium - UNTAES). Zadaniami UNPSG było dalsze monitorowanie działalności policji chorwackiej w rejonie Dunaju, ze szczególnym uwzględnieniem problemu powrotu uchodźców. Misja policyjna została ustanowiona na okres 9 miesięcy i po tym czasie zakończyła swoją działalność.

Zobacz również:

United Nations Civilian Police Support Group
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/cropol.htm