UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNPREDEP

Siły Zapobiegawcze Organizacji Narodów Zjednoczonych

United Nations Preventive Deployment Force

Czas trwania: marzec 1995 r. - luty 1999 r.
Miejsce działań: Macedonia

UNPREDEP - uczestnik UNPREDEP obserwuje granicę Macedonii.
UNPREDEP - uczestnik UNPREDEP obserwuje granicę Macedonii.

Siły UNPREDEP ustanowiono 31 marca 1995 r. rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/983 w celu zastąpienia Sił Ochronnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Protection Force – UNPROFOR) w Macedonii. Mandat UNPREDEP pozostał w zasadzie ten sam: monitorowanie i zapobieganie wszelkim zagrożeniom dla pokoju i stabilizacji na obszarze Macedonii.

Po zakończeniu mandatu Operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych Przywrócenia Zaufania w Chorwacji (United Nations Confidence Restoration Operation - UNCRO) i UNPROFOR, siły UNPREDEP uzyskały status niezależnej misji kontrolowanej bezpośrednio przez centrum ONZ w Nowym Jorku. Nie zmieniło to jednak struktury ani sił ani mandatu misji. UNPREDEP kontrolował obszar wzdłuż granic Macedonii z Jugosławią i Albanią, współpracował z cywilnymi agencjami działającymi w regionie oraz udzielał pomocy humanitarnej miejscowej ludności. W 1995 r. siły te dysponowały 24 stałymi pozycjami obserwacyjnymi wzdłuż 420 km linii granicznych Macedonii i 33 tymczasowymi stanowiskami. Przeprowadzano dziennie blisko 40 patroli granicznych. Siły Zapobiegawcze ONZ utrzymywały bliską współpracę z misją OBWE w Skopje i misją Komisji Europejskiej w Macedonii. Ustanowiły także robocze kontakty z centrum działań NATO w Kosowie.

W lutym 1999 r. mandat UNPREDEP nie został odnowiony, ponieważ Chiny zgłosiły weto w tej sprawie. Działania Sił Zapobiegawczych ONZ zakończyły się.

Zobacz również:

United Nations Preventive Deployment Force
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unpredep.htm