UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNMOP

Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych na Półwyspie Prevlaka

United Nations Mission of Observers in Prevlaka

Czas trwania: luty 1996 r. - grudzień 2002 r.
Miejsce działań: Półwysep Prevlaka (południowa granica Chorwacji i Federalnej Republiki Jugosławii)

Misja UNMOP została ustanowiona 1 lutego 2002 r. zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/1038 z 15 lutego 1996 r. Zastąpiła działającą wcześniej Operację Organizacji Narodów Zjednoczonych Przywrócenia Zaufania w Chorwacji (United Nations Confidence Restoration Operation – UNCRO). Obszarem działania był Półwysep Prevlaka w Chorwacji, gdzie nadzorowano demilitaryzację spornego obszaru. Do zadań misji UNMOP należało również utrzymywanie łączności z lokalnymi władzami poprzez regularne spotkania, co miało dopomóc w redukcji napięcia, zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa oraz tworzeniu zaufania pomiędzy stronami konfliktu. Szef Obserwatorów Wojskowych utrzymywał także kontakty z władzami w Zagrzebiu i Belgradzie. UNMOP wypełniła mandat i zakończyła swoją działalność 15 grudnia 2002 r.

Zobacz również:

United Nations Mission of Observers in Prevlaka
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmop/index.html