UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNTAES

Tymczasowa Administracja Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wschodniej Slawonii, Baranii i Zachodniego Sirmium

United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium

Czas trwania: styczeń 1996 r. - styczeń 1998 r.
Miejsce działań: Wschodnia Slawonia, Baranja, Zachodni Sirmium (Chorwacja)

UNTAES - Chorwacja, 1 stycznia 1997 r.
UNTAES - Chorwacja, 1 stycznia 1997 r.

U źródeł powołania UNTAES leży porozumienie zawarte pomiędzy rządem Republiki Chorwacji a lokalnymi władzami chorwackich Serbów 12 listopada 1995 r. Wzywało ono Radę Bezpieczeństwa do ustanowienia tymczasowej administracji we Wschodniej Slawonii, Baranii i Zachodnim Sirmium w celu zarządzania prowincją przez początkowy okres 12 miesięcy, możliwy do przedłużenia na następne 12 miesięcy na żądanie którejkolwiek ze stron. Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowiła UNTAES na mocy rezolucji S/RES/1037. Tymczasowa administracja miała pomóc zreintegrować region zgodnie z porządkiem konstytucyjnym Republiki Chorwacji. Mandat misji obejmował nadzorowanie oraz ułatwianie procesu demilitaryzacji, monitorowanie powrotu uchodźców, utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, stworzenie tymczasowych sił policyjnych oraz wykonywanie zadań związanych z administracją publiczną i służbą cywilną, np. organizowanie wyborów. Mandat misji wygasł w styczniu 1998 r., ponieważ misja osiągnęła główny cel, którym była pokojowa reintegracja terenów Wschodniej Slawonii, Baranii i Zachodniego Sirmium z Chorwacją.

Zobacz również:

United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and western Sirmium
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untaes.htm