UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNEF I

Pierwsze Doraźne Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych

First United Nations Emergency Force

Czas trwania: listopad 1956 r. - czerwiec 1967 r.
Miejsce działań: Egipt

UNEF I - punkt obserwacyjny brazylijskiego batalionu.
UNEF I - punkt obserwacyjny brazylijskiego batalionu.

Utworzenie sił UNEF I nastąpiło w wyniku przyjęcia rezolucji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Pierwszej Sesji Nadzwyczajnej przeprowadzonej w listopadzie 1956 r. Były to rezolucje: 998 (ES-I) i 1000 (ES-I). Siły rozmieszczono początkowo w sektorze Kanału Sueskiego i na półwyspie Synaj. Później pełniły one swoje funkcje wzdłuż linii zawieszenia broni w strefie Gazy i międzynarodowej granicy na półwyspie Synaj po stronie egipskiej.

Siły UNEF miały nadzorować wycofanie sił zbrojnych Francji, Wielkiej Brytanii i Izraela, nadzorować zakończenie aktów przemocy, pełnić rolę bufora pomiędzy wojskami Egiptu i Izraela. W maju 1967 r. Egipt zażądał wycofania sił pokojowych UNEF.

Zobacz również:

First United Nations Emergency Force
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unefi.htm