UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNOGIL

Grupa Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie

United Nations Observation Group in Lebanon

Czas trwania: czerwiec - grudzień 1958 r.
Miejsce działań: Liban

Grupa obserwatorów ONZ w Libanie powstała na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/128 z 11 czerwca 1958 r. Obserwatorzy zajęli pozycje na granicy syryjsko - libańskiej i utworzyli swoje posterunki w strefie granicznej. Do ich zadań należało nadzorowanie transportu osób i materiałów wojskowych na terenie przygranicznym. Po złagodzeniu napięcia w kontrolowanym rejonie misja zakończyła swoją działalność.

Zobacz również:

United Nations Observation Group in Lebanon
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unogil.htm