UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNIIMOG

Grupa Obserwatorów Wojskowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Iranie i Iraku

United Nations Iran-Iraq Military Observer Group

Czas trwania: sierpień 1988 r.- luty 1991 r.
Miejsce działań: Irak i Iran

UNIIMOG - dowódca UNIIMOG rozmawia z oficerami w kwaterze w Sulajmanijja.
UNIIMOG - dowódca UNIIMOG rozmawia z oficerami w kwaterze w Sulajmanijja.

Grupa obserwatorów została ustanowiona na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/619 z 9 sierpnia 1988 r. Utworzono ją po zakończeniu działań wojennych pomiędzy Irakiem i Iranem w celu pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem zawieszenia ognia i wycofania wszystkich sił poza uznawane przez społeczność międzynarodową granice. Zadania misji UNIIMOG zakończyły się po pełnym wycofaniu wojsk Iraku i Iranu na ich własne terytorium.

Zobacz również:

United Nations Iran-Iraq Military Observer Group
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/uniimog.htm