UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNYOM

Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Jemenie

United Nations Yemen Observation Mission

Czas trwania: lipiec 1963 r. - wrzesień 1964 r.
Miejsce działań: Jemen

UUNYOM - patrol UNYOM opuszcza obóz w Najran.
UNYOM - patrol UNYOM opuszcza obóz w Najran.

Misję UNYOM ustanowiono na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/179 z 11 czerwca 1963 r. Jej celem był nadzór nad wprowadzaniem postanowień porozumienia rozjemczego zawartego między Arabią Saudyjską i Zjednoczoną Republiką Arabską. Zadania misji obejmowały przede wszystkim obserwowanie sytuacji w rejonie konfliktu, a w szczególności zakończenia ingerencji Arabii Saudyjskiej w sprawy wewnętrzne Jemenu i wycofania wojsk Egiptu. Mandat misji zakończył się 4 września 1964 r.

Zobacz również:

United Nations Yemen Observation Mission
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unyom.htm