UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNEF II

Drugie Doraźne Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych

Second United Nations Emergency Force

Czas trwania: październik 1973 r. - czerwiec 1979 r.
Miejsce działań: Egipt

UNEF II - Kair, Egipt, 28 lutego 1974 r.
UNEF II - Kair, Egipt, 28 lutego 1974 r.

Siły pokojowe UNEF II powołano rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/340 z 25 października 1973 r. Ustanowiono je w celu nadzorowania zawieszenia ognia pomiędzy wojskami Egiptu i Izraela. W wyniku porozumień zawartych w styczniu 1974 r. i wrześniu 1975 r. mandat UNEF II poszerzono o takie zadania jak nadzorowanie rozmieszczenia wojsk zwaśnionych krajów oraz sprawowanie kontroli nad strefą buforową. Mandat sił pokojowych był przedłużany i modyfikowany rezolucjami Rady Bezpieczeństwa: 341 (1973), 346 (1974), 362 (1974), 368 (1975), 371 (1975), 378 (1975), 396 (1976) 416 (1977), 438 (1978).

Zobacz również:

Second United Nations Emergency Force
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unefii.htm