UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNIKOM

Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Iraku i Kuwejcie

United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission

Czas trwania: kwiecień 1991 r. - październik 2003 r.
Miejsce działań: Irak i Kuwejt

UNIKOM - okolice granicy Iraku i Kuwejtu, 1 maja 1991 r.
UNIKOM - okolice granicy Iraku i Kuwejtu, 1 maja 1991 r.

UNIKOM ustanowiono w kwietniu 1991 r. na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/689 z 9 kwietnia 1991 r., po tym jak w wyniku interwencji zbrojnej usunięto okupacyjne siły Iraku z Kuwejtu. Obserwatorów umieszczono wzdłuż granicy iracko - kuwejckiej w celu powstrzymywania naruszeń prawa i wrogich akcji.

17 marca 2003 r. w wyniku wojskowej operacji przeciwko Irakowi przeprowadzonej przez koalicję państw na czele ze Stanami Zjednoczonymi UNIKOM został wycofany z rejonu walk, a jego mandat zawieszony.

Ostatecznie misja została zakończona 6 października 2003 r. Zdaniem Sekretarza Generalnego misja ta sprawdziła się jako źródło wsparcia dla organizacji humanitarnych na terenie Iraku i Kuwejtu.

Zobacz również:

United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unikom/index.html