UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNSMIS

Nadzorcza Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syrii

United Nations Supervision Mission in Syria

Czas trwania: kwiecień – sierpień 2012 r.
Miejsce działań: Syria

UNSMIS - Mazraat al-Quebeir, Syria, 8 czerwca 2012 r.
UNSMIS - Mazraat al-Quebeir, Syria, 8 czerwca 2012 r.

Misję UNSMIS utworzono na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/2043 z 21 kwietnia 2012 r. Początkowo misja została ustanowiona na okres 90 dni. Jej zadaniem było monitorowanie przerwania zbrojnej przemocy we wszystkich formach, obserwowanie i wspieranie wdrażania sześciopunktowej propozycji Wspólnego Specjalnego Wysłannika Organizacji Narodów Zjednoczonych i Ligi Państw Arabskich dotyczącej zakończenia konfliktu w Syrii.

Po względnej chwili spokoju, walki zostały wznowione 15 czerwca 2012 r. UNSMIS musiała zawiesić swoje działania z powodu intensyfikacji zbrojnej przemocy w kraju. 20 czerwca 2012 r. Rada Bezpieczeństwa wydłużyła mandat misji o 30 dni i uzależniła kolejne przedłużenie od przerwania użycia ciężkiej broni oraz od wystarczającej redukcji poziomu przemocy przez wszystkie strony konfliktu. Wypełnienie postawionych warunków umożliwiłoby wypełnianie kontynuację działalności misji. Powyższe wymagania nie zostały jednak spełnione, dlatego mandat misji wygasł 19 sierpnia 2012 r.

Zobacz również:

United Nations Supervision Mission in Syria
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unsmis/