Strona główna UNIC

Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Terroryzmu (CTITF)

Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Terroryzmu (Counter - Terrorism Implementation Task Force CTITF) ustanowiona została przez Sekretarza Generalnego w 2005 roku. Działa w oparciu o Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu przyjętej w drodze konsensusu w 2006 roku. Zadaniem CTITF jest wzmocnienie współpracy i spójności działań zwalczających terroryzm podejmowanych przez system Narodów Zjednoczonych. Grupa Zadaniowa składa się z 31 międzynarodowych podmiotów, podejmujących wysiłki na rzecz przeciwdziałania terroryzmowi.

Główna odpowiedzialność za implementację Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu spoczywa na państwach członkowskich. CTITF zapewnia, by w działaniach systemu NZ były uwzględnione potrzeby państw członkowskich odnośnie terroryzmu, udziela państwom wsparcia przy przygotowaniu właściwej polityki antyterrorystycznej oraz dostarcza pomocy technicznej w dziedzinie wdrażania strategii.

Podmioty Grupy Zadaniowej ds. Terroryzmu:

Obserwatorzy:

Grupy Robocze:

Zobacz również:

Counter-Terrorism Implementation Task Force(CTITF)
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/

Counter-Terrorism Implementation Task Force(CTITF) Projects
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/projects.shtml

Counter-Terrorism Implementation Task Force(CTITF) Statements
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/statements.shtml

Counter-Terrorism Implementation Task Force(CTITF) Reports
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/reportsandpubs.shtml

Counter-Terrorism Implementation Task Force(CTITF) Resolutions
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/resolutions.shtml


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.