Strona główna UNIC

Raport Sekretarza Generalnego

"Zjednoczeni przeciwko terroryzmowi:
rekomendacje dla globalnej strategii zwalczania terroryzmu"

Zgodnie z postanowieniami Dokumentu Końcowego Światowego Szczytu 2005, Sekretarz Generalny dopracował swoje propozycje dotyczące strategii zwalczania terroryzmu. 2 maja 2006 roku na sesji Zgormadzenia Ogólnego Kofi Annan przedstawił raport "Uniting Against Terrorism: recommendations for a global counter-terrorism strategy".

Raport szczegółowo przedstawia każdy z pięciu filarów strategii, szczegółowo wymienia działania jakie powinna podjąć ONZ oraz środki dla ich wzmocnienia i poprawy. Mają one na celu poprawę zdolności państwa w zakresie walki z terroryzmem.


Zobacz także

"Uniting Against Terrorism"
Report of the Secretary-General
Uniting against terrorism: recommendations for a global counter-terrorism strategy


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.