Strona główna UNIC

Raport Panelu Wysokiego Szczebla ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmian (2004 r.)

Na konieczność skoordynowania różnych działań systemu Narodów Zjednoczonych ukierunkowanych na zwalczanie terroryzmu oraz wypracowania całościowej, globalnej strategii zwalczania terroryzmu po raz pierwszy wskazał Panel Wysokiego Szczebla ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmian. W raporcie z grudnia 2004 roku, Panel zwrócił uwagę, że strategia powinna uwzględniać przyczyny terroryzmu, wzmacniać rządy prawa i zdolność państw w walce z terroryzmem oraz promować podstawowe prawa człowieka. Panel wezwał Narody Zjednoczone do podjęcia roli przewodnictwa nad opracowaniem całościowej strategii.


Zobacz także:
Bezpieczny świat: nasza wspólna odpowiedzialność
Raport Panelu Wysokiego Szczebla ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmian (streszczenie raportu)

A more secure world: our shared responsibility
Report of the Secretary General's High-level Panel on Threats, Challenges and ChangeDokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.