Strona główna UNIC

Linki do kluczowych dokumentów i stron internetowych w zakresie walki z terroryzmem

"Bezpieczny świat: nasza wspólna odpowiedzialność" - raport Panelu Wysokiego Szczebla ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmian (streszczenie raportu)
http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/raport_bezpieczny-swiat.php

"A more secure world: our shared responsibility"- Report of the Secretary General's High-level Panel on Threats, Challenges and Change
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/historical/hlp_more_secure_world.pdf

Dokument Końcowy Szczytu 2005
http://www.unic.un.org.pl/szczyt2005/dokument_koncowy.php
(postanowienia 81 - 91 dotyczą terroryzmu)

"Uniting Against Terrorism: recommendations for a global counter-terrorism strategy"- Report of the Secretary-General
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/60/825

The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy and Plan of Action. Resolution adopted by the General Assembly (A/RES/60/288)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/288

UN Counter – Terrorism Online Handbook
http://www.un.org/en/terrorism/cthandbook/

Secretary-General Reports
http://www.un.org/en/terrorism/sg-reports.shtml

Secretary-General Statements
http://www.un.org/en/terrorism/sg-statements.asp

Counter-Terrorism Implementation Task Force
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/index.shtml

Economic and Social Counic Resolutions
http://www.un.org/en/terrorism/ecosoc.shtml

General Assembly Declarations
http://www.un.org/en/terrorism/declarations.shtml

General Assembly Resolutions
http://www.un.org/en/terrorism/resolutions.shtml

Dokument końcowy Światowego Szczytu 2005
http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=803&wid=18

Security Council Committee pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities
http://www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml

Counter – Terrorism Committee (CTC)
http://www.un.org/en/sc/ctc/

1540 Committee
http://www.un.org/en/sc/1540/

Security Council Resolutions
http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/res-sc.html

Security Council Presidential Statements
http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/st-sc.html

United Nations Counter – Terrorism Online Handbook
http://www.un.org/en/terrorism/cthandbook/

Main Actors of the United Nations System in Counter – Terrorism Efforts
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/CT_organigram_2013_English.pdf

Counter-Terrorism Implementation Task Force(CTITF)
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/

Counter-Terrorism Implementation Task Force(CTITF) Projects
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/projects.shtml

Counter-Terrorism Implementation Task Force(CTITF) Statements
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/statements.shtml

Counter-Terrorism Implementation Task Force(CTITF) Reports
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/reportsandpubs.shtml

Counter-Terrorism Implementation Task Force(CTITF) Resolutions
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/resolutions.shtml

Third Review of the United Nations Global Counter-terrorism Strategy Statements of Ambassador Witold Sobków at the Third Review of the United Nations Global Counter-terrorism Straregy
http://www.nowyjorkonz.msz.gov.pl/en/poland_in_the_un/speeches_and_documents/ 3_review_un_global_counter_terrorism_strategy

Statement by Ambassador Ryszard Sarkowicz at the United Nations open debate on countering terrorism
http://www.nowyjorkonz.msz.gov.pl/en/poland_in_the_un/speeches_and_documents/counter_terrorism

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Wykaz podstawowych polskich przepisów prawa odnoszących się do zagadnienia zwalczania terroryzmu
http://www.abw.gov.pl/portal/pl/60/287/Akty_prawne_odnoszace_sie_do_zagadnienia_terroryzmu.html


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2013 r.