UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNAMIC

Misja Przygotowawcza Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży

United Nations Advance Mission in Cambodia

Czas trwania: październik 1991 r. - marzec 1992 r.
Miejsce działań: Kambodża

Misję Przygotowawczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży powołano rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/717 z dnia 16 października 1991 r. Misja ta miała pomagać stronom konfliktu w Kambodży w utrzymaniu zawieszenia broni przez okres potrzebny do ustanowienia i rozmieszczenia Tymczasowej Administracji Narodów Zjednoczonych w Kambodży (United Nations Transitional Authority in Cambodia - UNTAC). UNAMIC miała także przygotowywać miejscową ludność do działań dążących do usunięcia min. Później, mandat misji został rozszerzony o podstawowe szkolenia dla ludności Kambodży w odszukiwaniu min, ich usuwaniu, jak także odminowywaniu głównych szlaków.

Zobacz również:

United Nations Advance Mission in Cambodia
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamic.htm