UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNIPOM

Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Indiach i Pakistanie

United Nations India-Pakistan Observation Mission

Czas trwania: wrzesień 1965 r. - marzec 1966 r.
Miejsce działań: Indie i Pakistan

Misja UNIPOM została ustanowiona rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/211 z 20 września 1965 r. Miała nadzorować zawieszenie broni wzdłuż granicy indyjsko-pakistańskiej, z wyłączeniem prowincji Jammu i Kaszmir, gdzie w tym czasie działała Grupa Obserwatorów Wojskowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Indiach i Pakistanie (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP). Wojska obu stron miały wycofać się na obszary przez niezajmowane przed 5 sierpnia 1965 r. Po wycofaniu wojsk Indii i Pakistanu zgodnie z przyjętym terminem, UNIPOM zakończył swoją działalność.

Zobacz również:

United Nations India-Pakistan Observation Mission
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unipom.htm