UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNSF

Siły Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w Zachodniej Nowej Gwinei (Irian Zachodni)

United Nations Security Force in West New Guinea (West Irian)

Czas trwania: październik 1962 r. - kwiecień 1963 r.
Miejsce działań: Zachodnia Nowa Gwinea (Irian Zachodni)

Siły UNSF ustanowiono w celu zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na terytorium Zachodniego Irianu oddanego pod zarząd Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podstawą prawną była rezolucja A/RES/1752(XVII) Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 21 września 1962 r. Rozmieszczenie sił nastąpiło za zgodą rządów Indonezji i Holandii. Siły UNSF nadzorowały zawieszenie broni i pomagały zaprowadzić prawo i porządek w okresie przejściowym, poprzedzającym ostatecznie przyłączenie Irianu Zachodniego do Indonezji.

UNSF - Zachodnia Nowa Gwinea, 1 października 1962 r.
UNSF - Zachodnia Nowa Gwinea, 1 października 1962 r.
Zobacz również:

United Nations Security Force in West New Guinea (West Irian)
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsf.htm