UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNTAET

Tymczasowa Administracja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Timorze Wschodnim

United Nations Transitional Administration in East Timor

Czas trwania: październik 1999 r. - maj 2002 r.
Miejsce działań: Timor Wschodni (Timor-Leste)

Na podstawie rezolucji S/RES/1272 Rady Bezpieczeństwa z 25 października 1999 r. UNTAET otrzymał pełną odpowiedzialność za administrowanie Timorem Wschodnim (obecnie Timor-Leste). Mandat UNTAET obejmował:

  • zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie prawa i porządku na terytorium Timoru Wschodniego (Timor-Leste)
  • ustanowienie skutecznej administracji
  • udział w rozwoju instytucji zajmujących się sprawami ludności cywilnej
  • koordynowanie rozdzielania pomocy humanitarnej
  • wspieranie zdolności do budowy samorządności
  • udział w stworzeniu warunków dla długotrwałego rozwoju

Timor Wschodni uzyskał niepodległość 20 maja 2002 r. Tego samego dnia UNTAET został zastąpiony przez Misję Wsparcia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Timoru Wschodniego (United Nations Mission of Support in East Timor – UNMISET). Mandat nowoutworzonej misji obejmował wsparcie głównych struktur administracyjnych państwa, które mają zasadnicze znaczenie dla politycznej stabilności Timoru-Leste.

UNTAET - żołnierz portugalskiego kontyngentu UNTAET patroluje jedną z dzielnic miasta Dili, Becora.
UNTAET - żołnierz portugalskiego kontyngentu UNTAET patroluje jedną z dzielnic miasta Dili, Becora.
Zobacz również:

United Nations Transitional Administration in East Timor
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/etimor.htm