UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNMIT

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sierra Leone

United Nations Integrated Mission in Timor-Leste

Czas trwania: sierpień 2006 r. – grudzień 2012 r.
Miejsce działań: Timor-Leste


UNMIT – przygotowania do drugiej tury wyborów prezydenckich na Timorze – Leste, 15 kwietnia 2012 r.

Misja UNMIT została powołana przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji S/RES/1704 z 25 sierpnia 2006 roku. Jej celem było wspieranie rządu Timoru - Leste w utrwalaniu stabilności, wzmacnianiu demokracji oraz ułatwianiu dialogu politycznego.

Historia misji

Ustanowienie Zintegrowanej Misji Narodów Zjednoczonych na Timorze - Leste poprzedzone było długoletnią działalnością ONZ w tym kraju. W latach 1999 – 2006 funkcjonowało tam szereg misji NZ: Misja NZ w Timorze Wschodnim (United Nations Mission in East Timor – UNAMET), Misja Przejściowej Administracji w Timorze Wschodnim (United Nations Transitional Administration in East Timor – UNTAET), Misja Wsparcia ONZ dla Timoru Wschodniego (United Nations Mission of Support in East Timor – UNMISET) oraz Biuro NZ na Timorze - Leste (United Nations Office in Timor – Leste - UNOTIL), którego mandat wygasł na wiosnę 2006 roku.

Zakończenie pracy Biura NZ na Timorze - Leste zbiegło się w czasie z wybuchem poważnego kryzysu politycznego i społecznego w tym kraju. Władze państwa zwróciły się do rządów Australii, Nowej Zelandii, Malezji oraz Portugali o natychmiastową pomoc w opanowaniu sytuacji. Już w maju siły policyjne tych państw rozpoczęły zabezpieczanie kluczowej infrastruktury na wyspie. Miesiąc później Przewodniczący Parlamentu wraz z Premierem Timoru - Leste wystosowali list do Sekretarza Generalnego z prośbą o ustanowienie w tym państwie policyjnej misji, mającej zapewniać bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa do czasu reorganizacji i restrukturyzacji policji Timoru - Leste. Prośba najwyższych władz państwa, po uprzednim raporcie Sekretarza Generalnego o sytuacji wewnętrznej na Timorze - Leste, została rozpatrzona pozytywnie. Tym samym Rada Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji S/RES/1704 z 25 sierpnia 2006 roku powołała Zintegrowaną Misję Narodów Zjednoczonych na Timorze - Leste.


Personel UNMIT oraz timorska policja przygotowują się do wyborów prezydenckich, 15 marca 2012 r.

Działalność Zintegrowanej Misji Narodów Zjednoczonych na Timorze - Leste doprowadziła do ogólnej poprawy stanu państwa, jednakże sytuacja polityczna pozostawała niestabilna. W wyniku przeprowadzonych pod auspicjami UNMIT wyborów prezydenckich i parlamentarnych w czerwcu 2007 roku, Jose Ramos-Horta został prezydentem, natomiast Kay Rala Xana Gusmao premierem. Sytuacja na Timorze - Leste pozornie ulegała dalszej poprawie, jednak już 11 lutego 2008 roku doszło do nieudanej próby zamachu stanu, w wyniku której niemal nie doszło do zamordowania ówczesnego prezydenta. Rada Bezpieczeństwa ONZ już 25 lutego 2008 roku na mocy rezolucji S/RES/1802 rozszerzyła mandat UNMIT, a także stanowczo potępiła ataki na władze Timoru - Leste oraz próby destabilizacji państwa.

We wrześniu 2011 roku rząd Timoru - Leste oraz kierownictwo UNMIT podpisały wspólny plan w okresie przejściowym (Joint Transition Plan – JTP), który przewidywał zakończenie misji UNMIT do końca roku 2012. Plan określał priorytety i cele oraz definiował 129 działań UNMIT, które powinny być dokonane przed zakończeniem misji. 23 lutego 2012 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji 2037 przedłużyła mandat misji do końca 2012 roku. Wraz z datą 31 grudnia 2012 roku Zintegrowana Misja Narodów Zjednoczonych na Timorze – Leste zakończyła swoją działalność.

Mandat UNMIT obejmował:

 • na mocy rezolucji S/RES/1704 (2006)
  • wspieranie rządu i instytucji państwowych w umacnianiu stabilności, wzmacnianiu rządów demokratycznych i dialogu politycznego
  • pomoc w przeprowadzeniu wyborów prezydenckich i parlamentarnych
  • wspieranie rządu Timoru – Leste w utrzymaniu bezpieczeństwa
  • pomoc w tworzeniu, funkcjonowaniu i wzmacnianiu instytucji państwowych, rządowych i społecznych
  • wspieranie rządowych wysiłków dotyczących monitorowania, promowania oraz przestrzegania praw człowieka
  • współpracę z agendami, funduszami oraz programami ONZ, a także ze wszystkimi instytucjami międzynarodowymi na rzecz budowania i utrzymania pokoju, a także zwiększanie kompetencji władzy
 • na mocy rezolucji S/RES/1802 (2008)
  • pomoc przy wzmacnianiu efektywności systemu jurysdykcyjnego
  • wsparcie rządu Timoru - Leste w jego działaniach dotyczących koordynacji pomocy zagranicznej w dziedzinach zwiększających kompetencje w różnych sektorach, takich jak zdrowie czy edukacja
  • przeprowadzanie, wraz z innymi podmiotami, treningów i szkoleń mających na celu rozwój sił policji Timoru - Leste
 • na mocy rezolucji S/RES/1867 (2009), rezolucji S/RES/1912 (2010) oraz rezolucji 1969 (2011)
  • pomoc w przeprowadzeniu wyborów lokalnych w 2009 i 2010 roku oraz wyborów parlamentarnych i prezydenckich w roku 2012
Zobacz również:

United Nations Integrated Mission in Timor-Leste
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmit/index.shtml

United Nations Integrated Mission in Timor-Leste
http://unmit.unmissions.org/