UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNMISET

Misja Wsparcia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Timoru Wschodniego

United Nations Mission of Support in East Timor

Czas trwania: maj 2002 r. - maj 2005 r.
Miejsce działań: Timor-Leste

UNMISET został ustanowiony na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1410 z 17 maja 2002 r. Po zakończeniu 3-letniego okresu przygotowań do życia w warunkach pełnej suwerenności i nadzorowanego przez ONZ, 20 maja 2002 r. Timor Wschodni uzyskał niepodległość. Zmieniono wówczas nazwę kraju na Timor-Leste. 27 września 2002 r. Timor-Leste stał się 191 państwem członkowskim ONZ. Zadanie UNMISET polegało na udzielaniu pomocy do czasu przejęcia przez władze Timoru - Leste pełnej odpowiedzialności za kraj. Misja zakończyła działalność 20 maja 2005 roku. Mandat UNMISET obejmował:

  • zapewnianie pomocy dla podstawowych struktur administracyjnych decydujących o stabilności politycznej Timoru-Leste
  • zapewnianie bezpieczeństwa publicznego i respektowania prawa wewnętrznego
  • wspieranie tworzenia wschodniotimorskiej służby policyjnej
  • udział w utrzymaniu zewnętrznego i wewnętrznego porządku w Timorze-Leste
Zobacz również:

United Nations Mission of Support in East Timor
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmiset/index.html