UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNMOT

Misja Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Tadżykistanie

United Nations Mission of Observers in Tajikistan

Czas trwania: grudzień 1994 r. - maj 2000 r.
Miejsce działań: Tadżykistan

Misja UNMOT w Tadżykistanie uzyskała mandat na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/968 z dnia 16 grudnia 1994 r. Jej celem miał być udział w pracach Połączonej Komisji, składającej się z przedstawicieli rządu tadżyckiego i tadżyckiej opozycji. Mandat misji obejmował:

  • nadzór nad wprowadzaniem Porozumienia Tymczasowego Zawieszenia Broni i Zakończenia Innych Wrogich Działań na granicy tadżycko - afgańskiej i wewnątrz kraju na czas rozmów rozjemczych
  • dochodzenie przypadków naruszeń zawieszenia broni i donoszenie o nich ONZ i Połączonej Komisji
  • pełnienie misji dobrych usług przewidzianych w porozumieniu, utrzymywanie bliskich kontaktów ze stronami konfliktu, jak też z misją Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (obecnie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - OBWE) i siłami Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) stacjonującymi w Tadżykistanie
  • zapewnienie wsparcia i wszelkiej pomocy wysiłkom podejmowanym przez Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego
  • udział w niesieniu pomocy humanitarnej

Mandat misji UNMOT został następnie rozszerzony rezolucją 1138 (1997) w celu zwiększenia możliwości wprowadzenia postanowień Generalnego Porozumienia o Ustanowieniu Pokoju i Zgody Narodowej w Tadżykistanie ( z 27 czerwca 1997 r.). UNMOT wypełniła powierzone zadania i jej mandat wygasł 20 maja 2000 r.

UNMOT - personel misji UNMOT z członkiem milicji rządowej.
UNMOT - personel misji UNMOT z członkiem milicji rządowej.
Zobacz również:

United Nations Mission of Observers in Tajikistan
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmot/Unmot.htm