UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNGOMAP

Misja Dobrych Usług Organizacji Narodów Zjednoczonych w Afganistanie i Pakistanie

United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan

Czas trwania: maj 1988 r. - marzec 1990 r.
Miejsce działań: Afganistan i Pakistan

Misja UNGOMAP została ustanowiona na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/622 z 31 października 1988 r. Misja ta miała pomóc Specjalnemu Przedstawicielowi Sekretarza Generalnego prowadzić rozmowy w celu wypełnienia porozumienia stabilizującego sytuację w Afganistanie. UNGOMAP miała również prowadzić dochodzenia i przygotowywać raporty w związku z jakimkolwiek łamaniem postanowień porozumienia.

Mandat misji obejmował monitorowanie wycofania wojsk radzieckich z Afganistanu oraz dobrowolnego powrotu uchodźców. Ponadto UNGOMAP nadzorował przestrzeganie przez strony konfliktu postanowień o nieingerencji i nieinterwencji w sprawy wewnętrzne państw. Misja wywiązała się ze swoich obowiązków i zakończyła działalność 15 marca 1990 r.

Zobacz również:

United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/ungomap/