UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNTAC

Tymczasowa Administracja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży

United Nations Transitional Authority in Cambodia

Czas trwania: marzec 1992 r. - wrzesień 1993 r.
Miejsce działań: Kambodża

Misja UNTAC została ustanowiona na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/745 z dnia 28 lutego 1992 r. UNTAC miała zapewnić wypełnienie postanowień porozumienia politycznego o zakończeniu konfliktu w Kambodży podpisanego w Paryżu 23 października 1991 r. Mandat UNTAC obejmował działania związane z obroną praw człowieka, zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów, utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa, powrotem uchodźców i odbudową infrastruktury w Kambodży.

Mandat misji został wypełniony we wrześniu 1993 r., po ogłoszeniu konstytucji Królestwa Kambodży i utworzeniu nowego rządu.

UNTAC - uczestnicy misji UNTAC uczą żołnierza armii Kambodży rozbrajania miny.
UNTAC - uczestnicy misji UNTAC uczą żołnierza armii Kambodży rozbrajania miny.
Zobacz również:

United Nations Transitional Authority in Cambodia
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untac.htm