światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

Etapy Szczytu

I. Proces przygotowawczy

Konferencja regionalna - Afryka
Bamako, Republika Mali, 28 - 30 maja 2002 r.

W pierwszej konferencji regionalnej Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego wzięli udział: reprezentanci 51 krajów afrykańskich, delegaci z innych krajów, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

W deklaracji przyjętej na Konferencji podkreślono, że w procesie budowy globalnego społeczeństwa informacyjnego należy wziąć pod uwagę interesy wszystkich krajów, w szczególności tych rozwijających się. Zarządzanie przepływem informacji powinno zapewnić sprawiedliwy, zrównoważony rozwój, który przede wszystkim uwzględni potrzeby i aspiracje najbardziej potrzebujących. Za ważne uznano zapewnienie udziału w procesach decyzyjnych przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i organizacji społecznych wszystkich szczebli.

Podczas Konferencji omawiano trzy zagadnienia:

1. Co społeczeństwo informacyjne może dać Afryce?

pomoc finansową, programy edukacyjne oraz promocję technologii informacyjnych i komunikacyjnych, możliwość pełnego i równoprawnego uczestnictwa w przygotowaniach do Szczytu

2. Co Afryka może wnieść do społeczeństwa informacyjnego?

bogatą i zróżnicowaną kulturę afrykańską dostępną w cyberprzestrzeni

3. Jak społeczność międzynarodowa może pomóc Afryce w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego?

zmniejszając przepaść cyfrową pomiędzy Afryką a innymi kontynentami poprzez rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców Afryki

Więcej informacji:
Konferencja regionalna - Afryka

Pozostałe konferencje regionalne:
    Europa       Azja (rejon Pacyfiku)       Azja Zachodnia       Ameryka Łacińska i Wyspy Karaibskie
Informacje prasowe:
 
          Globalny spamming to globalny problem
          Łączność - warunkiem globalnego postępu
 
     Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
     (omówienie)

 
     Światowy Szczyt Społeczeństwa
     Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

Zobacz również:
 
     World Summit
    on the Information Society

 
     Information
    and Communication
    Technologies for
    Development Platform