światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

Etapy Szczytu

I. Proces przygotowawczy

Konferencja regionalna - Azja (rejon Pacyfiku)
Tokio, Japonia, 13 - 15 stycznia 2003 r.

Trzecia konferencja regionalna poświęcona była problemom Azji w rejonie Pacyfiku. W konferencji wzięli udział reprezentanci rządów z 47 krajów, 22 organizacji międzynarodowych, 54 przedstawicieli sektora prywatnego oraz 116 organizacji pozarządowych regionu.

Celem spotkania było wypracowanie sposobów współpracy, które mogą przyczynić się do efektywnego kreowania społeczeństwa informacyjnego i zapewnienia gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju regionu. Podczas konferencji podkreślono, że podstawowy cel to pełne wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez całe społeczeństwo. Równy dostęp do sieci informacyjnych umożliwi podział korzyści gospodarczych i społecznych, a jednocześnie zapewni zachowanie różnic kulturowych.

W przyjętej deklaracji podkreślono, że w budowie społeczeństwa informacyjnego należy uwzględnić geograficzne, demograficzne, kulturowe i językowe zróżnicowanie, nierówny dostęp do informacji oraz poziom wykształcenia mieszkańców regionu.

Zdaniem uczestników konferencji należy:

Więcej informacji:
Konferencja Regionalna Azja (rejon Pacyfiku)

Pozostałe konferencje regionalne:
    Afryka       Azja Zachodnia       Europa       Ameryka Łacińska i Wyspy Karaibskie
Informacje prasowe:
 
          Globalny spamming to globalny problem
          Łączność - warunkiem globalnego postępu
 
     Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
     (omówienie)

 
     Światowy Szczyt Społeczeństwa
     Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

Zobacz również:
 
     World Summit
    on the Information Society

 
     Information
    and Communication
    Technologies for
    Development Platform