światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

Etapy Szczytu

I. Proces przygotowawczy

Konferencja regionalna - Azja Zachodnia
Bejrut, Liban, 4 - 6 lutego 2003 r.

Podczas piątej konferencji regionalnej, omawiano sytuację regionu Azji Zachodniej w kontekście technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Przedstawiciele państw zaznaczyli, że region Azji Zachodniej uważany jest za politycznie niestabilny. W ostatnich kilku dekadach na wiele krajów z tego regionu nałożono surowe sankcje lub embargo. Stan ten znalazł odzwierciedlenie w spowolnionym tempie rozwoju technologii komunikacyjnych i informacyjnych.

W przyjętej deklaracji podkreślono, że wiele krajów regionu nadal nie wypracowało spójnej i efektywnej polityki dotyczącej budowania społeczeństwa informacyjnego. Ponadto, zwrócono uwagę, że dostęp do usług związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi jest szczególnie utrudniony dla kobiet, młodzieży, mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób o niskich dochodach. Za jeden z głównych problemów uznano również fakt, że ilość materiałów dostępnych w internecie w języku arabskim nie odzwierciedla w sposób właściwy znaczenia i popularności tego języka.

Ustalono, że należy:


Pozostałe konferencje regionalne:
    Afryka       Europa       Azja (rejon Pacyfiku)       Ameryka Łacińska i Wyspy Karaibskie  
Informacje prasowe:
 
          Globalny spamming to globalny problem
          Łączność - warunkiem globalnego postępu
 
     Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
     (omówienie)

 
     Światowy Szczyt Społeczeństwa
     Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

Zobacz również:
 
     World Summit
    on the Information Society

 
     Information
    and Communication
    Technologies for
    Development Platform