Wypowiedzi w sprawie Iraku

Carol Bellamy
Dyrektor Wykonawczy UNICEF

UNICEF zaniepokojony losem irackich dzieci

6 kwietnia 2003 r.

AMAN / NOWY JORK, 6 kwietnia 2003 roku - Ponieważ właśnie rozpoczął się zakrojony na szeroką skalę szturm na Bagdad, pragnę przypomnieć wszystkim stronom konfliktu o ich prawnym i moralnym obowiązku ochrony życia cywilów, a zwłaszcza dzieci.

W Bagdadzie żyje 5 milionów mieszkańców, z czego połowa nie ukończyła osiemnastego roku życia. Przez ostatnie dwa i pół tygodnia pojawiało się coraz więcej doniesień na temat ofiar wśród cywilów. Nie brakuje wśród nich dzieci, które poniosły śmierć, odniosły rany bądź doznały szoku.

Dzięki bogatym doświadczeniom, jakie zebraliśmy podczas pracy z dziećmi w strefach konfliktu, wiemy, że oprócz szkód natychmiastowych, działania wojenne wyrządzają też olbrzymie i długotrwałe szkody, których konsekwencje odczuwane są latami. O wojennych przeżyciach nie tak łatwo zapomnieć. Fizyczne i psychiczne urazy, strach i myśl o utracie bliskich nadal prześladują tych, którzy przeszli podobny koszmar.

Za przykład niech posłuży zdarzenie, do jakiego doszło w tym tygodniu w Garagow, niedaleko Dohuk. Trzej chłopcy, w wieku od trzech do sześciu lat, odnieśli ciężkie obrażenia wskutek zabawy miną przeciwpiechotną. Jeden stracił obydwie dłonie, drugiemu grozi utrata oka. Życie tych dzieci, a także życie ich rodzin już nigdy nie będzie takie, jak dawniej.

Pomimo nowoczesnych metod prowadzenia wojny, działania zbrojne przynoszą równie tragiczne i krwawe efekty, jak przed wiekami. Jedna rzecz uległa natomiast zmianie: stale przybywa ofiar wśród kobiet i dzieci.

UNICEF jest głęboko zaniepokojony ostatnimi doniesieniami na temat użycia bomb kasetowych na gęsto zaludnionych obszarach miejskich. Ta okrutna i toporna broń zebrała już żniwo wśród irackich dzieci. Należy zaprzestać jej używania.

Żadna wojna nie usprawiedliwia odbierania życia dziecku.

UNICEF wspiera działania humanitarne na terenie Iraku. Aby zapoznać się z najnowszymi doniesieniami o sytuacji dzieci, odwiedź naszą stronę w internecie: www.unicef.org

Carol Bellamy
Dyrektor Wykonawczy UNICEF

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org