Stanowiska agend ONZ

Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych
United Nations Population Fund (UNFPA)

Codziennie w Iraku rodzi się 2000 dzieci. Dostęp do podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej kobiet w ciąży pogorszył się. Przyczyny tego stanu rzeczy to zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury zdrowotnej, brak personelu i środków medycznych oraz załamanie się systemu transportu.

Fundusz Ludnościowy ONZ w marcu 2003 ocenił, że na pomoc dla kobiet w ciąży należy przeznaczyć 5 milionów dolarów.

UNFPA realizować będzie następujące cele:

  • Zapewnienie dostaw podstawowego sprzętu medycznego i lekarstw dla szpitali i ośrodków opieki zdrowotnej
  • Przeprowadzenie oceny warunków i potrzeb opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży
  • Szkolenia dla personelu zajmującego się opieką zdrowotną dla kobiet w ciąży
  • Odbudowa szpitali położniczych
  • Zebranie i analiza danych demograficznych z dziedziny zdrowia
  • Budowa systemów informacyjnych służby zdrowia i programów edukacyjnych

Mówiąc o konieczności udzielenia pomocy kobietom w ciąży, Dyrektor Wykonawczy UNFPA, Thoraya Ahmed Obaid w marcu 2003 r. podkreśliła:

"Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFPA) wzmaga swoje wysiłki zmierzające do dostarczenia pomocy humanitarnej, szczególnie dla kobiet w ciąży. Nazbyt często podczas akcji humanitarnych potrzeby kobiet są zaniedbywane. Musimy upewnić się, że w ramach naszej pomocy humanitarnej potrzeby Irakijek zostaną w pełni zaspokojone."

Pełny tekst przemówieniaWażenie dziecka w klinice w gubernatorstwie Sulaymaniyah

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org