Stanowiska agend ONZ i IOM

W marcu 2003 r. agendy ONZ przeprowadziły ocenę kosztów dostarczania pomocy humanitarnej do Iraku oraz koniecznych działań w tym kraju. Oceny były niejednokrotnie przedstawiane w dokumentach wydanych przez poszczególne agendy, jak również w Apelu ONZ w sprawie pomocy humanitarnej dla Iraku z 28.03.2003 r.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org