Stanowiska agend ONZ

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska
United Nations Environmental Programme (UNEP)

UNEP zamierza skoncentrować się na przeprowadzeniu kontroli stopnia wpływu konfliktu na stan środowiska naturalnego oraz przedstawieniu propozycji poprawy sytuacji.

Koszty tego typu działań ocenia się na 500 tysięcy dolarów.Strażacy zatykają płonący szyb na polach naftowych Rumaylah, 27 marca 2003 r.
(UNEP Photo Gallery)

Więcej informacji: United Nations Environmental Programme

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org