Wypowiedzi w sprawie Iraku

Thoraya Ahmed Obaid
Dyrektor Wykonawczy UNFPA

21 marca 2003 r.

Pomimo wszelkich wysiłków zmierzających do znalezienia pokojowego rozwiązania, musimy obecnie stawić czoła smutnej rzeczywistości w Iraku i zwiększonemu cierpieniu Irakijczyków.

Apeluję do wszystkich stron, aby respektowały prawo międzynarodowe i chroniły ludność Iraku oraz ludność krajów granicznych przed konsekwencjami wojny. Szczególnym przedmiotem mojej troski jest bezpieczeństwo i ochrona ludności cywilnej, przede wszystkim kobiet i dzieci, których podstawowe prawa humanitarne muszą być przestrzegane.

Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFPA) wzmaga swoje wysiłki zmierzające do dostarczenia pomocy humanitarnej, szczególnie dla kobiet w ciąży. Nazbyt często podczas akcji humanitarnych potrzeby kobiet są zaniedbywane. Musimy upewnić się, że w ramach naszej pomocy humanitarnej potrzeby Irakijek zostaną w pełni zaspokojone.

Musimy się upewnić, że kobiety otrzymają pomoc medyczną potrzebną podczas porodu. W ciągu ostatnich 15 lat, śmiertelność wśród rodzących kobiet w Iraku co najmniej potroiła się. W obecnej sytuacji Irakijki narażone są na zwiększone ryzyko i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by złagodzić ich cierpienia.

Thoraya Ahmed Obaid
Dyrektor Wykonawczy UNFPA

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org