Stanowiska agend ONZ

Centrum Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich
United Nations Human Settlements Programme (UN HABITAT)

UN Habitat w marcu 2003 roku oszacował, że na zapewnienie schronienia osobom wysiedlonym potrzeba 25 milionów dolarów na okres od 3 do 6 miesięcy. Liczbę osób bez dachu nad głową oceniono na 750 000.

Priorytetowe działania w tym obszarze to:

  • Wskazanie budynków w południowym i środkowym Iraku, w których można umieścić osoby wysiedlone
  • Odbudowa podstawowej infrastruktury socjalnej i gospodarczej
  • Stworzenie podstaw do odbudowy sektora mieszkalnegoDomy zastępcze dla osób wysiedlonych w Erbil (północny Irak)

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org