Stanowiska agend ONZ

Światowy Program Żywnościowy
World Food Programme (WFP)

28 marca 2003 roku

WFP w marcu 2003 roku ocenił, że aby zapewnić dostawy żywności do Iraku na okres 6 miesięcy potrzeba 1,3 miliarda dolarów.

Głównym celem WFP jest utrzymanie funkcjonowania publicznego systemu dystrybucji żywności, od którego zależne jest około 60% ludności Iraku. Działania te są kontynuacją programu "Ropa za żywność".

Zapewnienie dostaw jest największym przedsięwzięciem tego typu, w wyniku którego zostanie dostarczone około 1,6 miliona ton żywności.

Dyrektor Wykonawczy WFP James Morris:

"Zamówienia na setki tysięcy ton żywności zostały rozesłane, kontrakty z firmami transportowymi opracowane, a doświadczony personel umieszczony w regionie. Żeby przejść od planu do akcji potrzebne jest nam bezpieczeństwo i pomoc finansowa od społeczności międzynarodowej."Sprzedawca żywności w małym mieście w Erbil (północny Irak)

Więcej informacji: World Food Programme

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org