Stanowisko organizacji współpracującej

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
International Organization for Migration (IOM)

Według danych IOM z marca 2003 roku na realizacje zadań związanych z transportem uchodźców i osób poszukujących azylu, w okresie najbliższych sześciu miesięcy potrzeba 64 milionów dolarów.

Zadania IOM to:

  • Transport uchodźców i cudzoziemców do obozów przejściowych w krajach graniczących z Irakiem
  • Repatriacja cudzoziemców
  • Koordynacja działań humanitarnych na rzecz osób wysiedlonych w południowym i środkowym IrakuDzieci w obozie dla przesiedlonych - północny Irak

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org