Stanowiska agend ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

UNESCO zajmuje się następującymi dziedzinami:

  • Edukacja: zapewnienie ciągłości działania irackiego systemu edukacji. Należy otworzyć średnie szkoły i zapewnić niezbędne materiały.
  • Kultura: UNESCO już przed wybuchem konfliktu podjęło wysiłki w celu zapewnienia, aby poszczególne strony zaangażowane w konflikt były świadome ryzyka, na jakie wystawione zostało dziedzictwo kulturalne Iraku.

Tak o roli UNESCO mówi 4 kwietnia 2003 r. Dyrektor Generalny UNESCO Koïchiro Matsuura:

"Wojna trwająca w Iraku jest źródłem zmartwień dla wszystkich, dla których pokój stanowi ideał. Jak można nie odczuwać emocji i współczucia w obliczu ogromnych cierpień ludności cywilnej Iraku, cierpień, które pogłębiane są każdego dnia przez niedobory dostaw lekarstw, żywności i wody pitnej (...). Poprzez swój mandat, który ma na celu stworzenie podstaw dla pokoju, UNESCO odgrywa wyjątkową rolę. Możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy osiągniemy spójność i zachowamy cierpliwość. Uzbrójmy się w tę cierpliwość i skupmy wokół naszej najważniejszej misji, jaką jest praca na rzecz lepszej przyszłości".

Pełny tekst przemówieniaDzieci w szkole w północnym Iraku

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org