Stanowiska agend ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa United Nations Food and Agricultural Organization (FAO)

Działalność FAO koncentruje się na poprawie sytuacji w zakresie lokalnej produkcji żywności. Zagrożone są tegoroczne zbiory. Potrzebna jest natychmiastowa interwencja w wysokości 86 milionów dolarów.

Suma ta zostanie przeznaczona na:

  • Ochronę tegorocznego zbioru zbóż, ocenianego na 1,7 miliona ton
  • Zapewnienie dostaw potrzebnych do zasadzenia warzyw
  • Pomoc farmom drobiowym
  • Kontrola chorób zwierząt hodowlanychFarma drobiowa w północnym Iraku

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org