Stanowiska agend ONZ

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
United Nations Children's Fund (UNICEF)

UNICEF wylicza pięć sektorów wymagających natychmiastowej pomocy:

  • Woda i urządzenia sanitarne: zapewnienie dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych
  • Edukacja: ocena potrzeb szkół i otwarcie szkół podstawowych
  • Ochrona dzieci: odszukiwanie rodzin i łączenie z nimi zaginionych dzieci
  • Odżywianie: zapewnienie środków żywnościowych dla dzieci
  • Sektor zdrowotny: naprawa funkcjonowania ośrodków opieki zdrowotnej

UNICEF w marcu 2003 roku ocenił, że w okresie następnych 6 miesięcy na zaspokojenie potrzeb Iraku w tych dziedzinach potrzeba 166 milionów dolarów.

Dyrektor Wykonawczy UNICEF Carol Bellamy w przemówieniu z 6 kwietnia 2003 r wyraziła szczególną troskę o los dzieci w Iraku:

"Dzięki bogatym doświadczeniom, jakie zebraliśmy podczas pracy z dziećmi w strefach konfliktu, wiemy, że oprócz szkód natychmiastowych, działania wojenne wyrządzają też olbrzymie i długotrwałe szkody, których konsekwencje odczuwane są latami. O wojennych przeżyciach nie tak łatwo zapomnieć. Fizyczne i psychiczne urazy, strach i myśl o utracie bliskich nadal prześladują tych, którzy przeszli podobny koszmar."

Pełny tekst przemówieniaDzieci na północy Iraku w Erbil

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org