Stanowiska agend ONZ

Światowa Organizacja Zdrowia
World Health Organization (WHO)

28 marca 2003 roku

WHO w marcu 2003 roku zaapelowało o pomoc w wysokości 185 milionów dolarów, która zostanie przeznaczona na zaspokojenie natychmiastowych potrzeb związanych z ochroną zdrowia, zapewnienia żywności, wody oraz urządzeń sanitarnych.

Ludność Iraku stoi w obliczu poważnych zagrożeń dla zdrowia. Do najbardziej wrażliwych grup ludności należą dzieci, ludzie starsi i kobiety w ciąży oraz niepełnosprawni i pacjenci cierpiący na choroby wymagające długiego leczenia. Konflikt zwiększył podatność na choroby, szczególnie że nastąpiły problemy z zapewnieniem wystarczającej ilości żywności, czystej wody, lekarstw, urządzeń sanitarnych, dachu nad głową i czystego powietrza.

WHO uważa, że konieczna jest natychmiastowa reakcja w celu zredukowania liczby zachorowań i zapobieżenia niepotrzebnemu cierpieniu oraz śmierci.

WHO za główne zadania uważa:

  • Zapewnienie niezbędnej opieki osobom narażonym na choroby poprzez udzielanie informacji oraz rozpoznawanie źródeł zagrożeń epidemiologicznych dla poszczególnych grup ludności
  • Koordynacja programów opieki zdrowotnej prowadzonych przez wszystkie organizacje w Iraku
  • Wsparcie istniejącej bazy ochrony zdrowia poprzez organizowanie szkoleń dla personelu medycznego, dostarczanie lekarstw i sprzętu medycznego oraz odbudowę i naprawę systemu opieki zdrowotnej
  • Zapewnienie dzieciom i kobietom w ciąży dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych, w tym szczepień

WHO monitoruje sytuację 12 milionów dzieci w Iraku i wpływ wojny na ich życie. Dzieci bowiem skutki konfliktów odczuwają najmocniej. Mogą stać się ich bezpośrednimi ofiarami. Tracą rodziców, rodzeństwo i opiekunów, co z kolei pozostawia trwały ślad na psychice dziecka. WHO jest wysoce zaniepokojona sytuacją dzieci w Iraku i kosztami przez nie ponoszonymi.Operacja w szpitalu w Chwarbakh w północnej części Iraku w Sulaymaniyah

Więcej informacji: World Health Organization

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org