Stanowiska agend ONZ

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

UNHCR już w marcu 2003 roku zdecydował, że na pomoc dla irackich uchodźców przeznaczy 154 miliony dolarów.

Za najważniejszy cel UNHCR uważa zapewnienie pomocy i ochrony uchodźcom i osobom poszukującym azylu znajdujących się w strefach przygranicznych państw ościennych Iraku. Również ważnym celem jest wsparcie wysiłków państw regionu w działaniach na rzecz uchodźców z Iraku. W krajach graniczących z Irakiem schroniła się już blisko połowa z liczby 400,000 irackich uchodźców na świecie.Wysoki Komisarz Ruud Lubbers rozmawia z irańskimi uchodźcami w południowym Iraku
(fot. UNHCR The UN Refugee Agency/IRAQ Emergency)

Więcej informacji: UNHCR The UN Refugee Agency

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org