Stanowiska agend ONZ

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
United Nations Development Programme (UNDP)

UNDP za kluczowe uznał:

  • Natychmiastową odbudowę infrastruktury
  • Rekonstrukcję państwa oraz utworzenie nowych miejsc pracy
  • Usunięcie min

Obszar działalności UNDP obejmuje Bagdad, Basrę, Mosul, trzy północne regiony (Erbil, Dohuk i Sulaimaniyah) oraz Kirkuk.

Odbudowa powinna objąć przede wszystkim podstawową infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem instytucji zajmujących się ochroną zdrowia i edukacją. Dużo uwagi UNDP poświęca zagadnieniom związanym z wodą, urządzeniami sanitarnymi i elektrycznością. Koszty tej akcji szacuje się na 71 milionów dolarów.

UNDP zajęło się odbudową sektora elektryczności w Iraku. Korzystając z wielkiego doświadczenia w tej dziedzinie, UNDP rozpoczęło prace nad zapewnieniem bezpiecznych i stałych dostaw prądu, niezbędnych dla stacji dostarczania wody, oczyszczalni ścieków, szpitali i innych ośrodków medycznych.

Kolejnym istotnym punktem działań UNDP jest kwestia pogłębienia portu w Umm Qasr. Umm Qasr to jedyny port pełnomorski Iraku, mający strategiczne znaczenie dla dostaw pomocy humanitarnej.

Program Rekonstrukcji Iraku i Zatrudnienia (Iraq Reconstruction and Employment Programme - IREP) to inicjatywa UNDP opracowana w celu zmniejszenia stopy bezrobocia, odbudowy infrastruktury i przeprowadzenia działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego. UNDP realizuje ten program w ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi. Obejmuje prace publiczne w zakresie naprawy dróg, odbudowy szkół czy ośrodków zdrowia, co prowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia.

Ponadto UNDP angażuje się w odminowanie, pomoc osobom wysiedlonym (wspólnie z IOM i Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów - United Nations Office for Project Services - UNOPS) oraz dostawami urządzeń sanitarnych.Projekt treningu w zakresie elektryczności w Erbil

Więcej informacji: United Nations Development Programme

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2003 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org