UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

MINUSMA

Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna w Mali

United Nations Integrated Stabilization Mission in Mali

Miejsce działań: Mali

Powszechne wybory w Mali – sierpień 2013 r.
Powszechne wybory w Mali – sierpień 2013 r.

Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna w Mali (MINUSMA – United Nations Integrated Stabilization Mission in Mali) została utworzona na mocy rezolucji numer 2100 z 25 kwietnia 2013 roku. Celem misji jest wspieranie procesów politycznych oraz wolnych i demokratycznych wyborów powszechnych, realizacja zadań stabilizacyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludności cywilnej, ochrona szlaków komunikacyjnych oraz monitorowanie przestrzegania praw człowieka. Misja zajmuje się również ochroną pracowników humanitarnych oraz ludności powracającej do swoich domostw.

Tło misji

Obecnie Mali znajduje się w głębokim kryzysie, który ma wpływ na życie polityczne i ekonomiczne kraju oraz przyczynił się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa narodowego. Kryzys spowodowany jest wieloma czynnikami, takimi jak: słabość instytucji państwowych; brak spójności społecznej; degradacja środowiska i pogarszająca się sytuacja gospodarcza, niestabilność; korupcja; nepotyzm i nadużycia władzy; konflikty wewnętrzne; pogarszający się stan sił zbrojnych; a także zmarginalizowanie i nierówne traktowanie społeczności zamieszkujących północną część kraju - Tauregów.

W styczniu 2012 roku w Mali doszło do zbrojnego konfliktu w północnej części kraju pomiędzy siłami rządowymi a rebeliantami. Dwa miesiące później grupa wojskowych dokonała zamachu stanu. Zawieszono konstytucję i rozwiązano instytucje rządowe.

W następstwie przewrotu wojskowego Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS - The Economic Community of West African States) wyznaczyła prezydenta Burkina Faso na mediatora w kwestii rozwiązania sytuacji kryzysowej. 6 kwietnia 2012 roku podpisano porozumienie, na mocy którego powstał rząd tymczasowy.

Po zamachu stanu Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Afryki Zachodniej wysunął propozycję udzielenia pomocy tymczasowym władzom. W odpowiedzi ONZ została poproszona o pomoc przy negocjacjach politycznych, przeprowadzeniu wyborów, sprawowaniu władzy, wprowadzeniu reformy sektora bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie pomocy humanitarnej.

Kolejnym krokiem było utworzenie w połowie stycznia 2013 roku Biura Narodów Zjednoczonych ds. Mali (UNOM – United Nations Mission in Mali). Celem powstałej na mocy rezolucji 2085 z 20 grudnia 2012 roku misji było wspieranie rządu tymczasowego, koordynacja działań w ramach procesu politycznego, reformy sektora bezpieczeństwa, wspieranie działań podejmowanych przez Międzynarodową Afrykańską Misję Wsparcia dla Mali (AFISMA – African-led International Support Mission to Mali).

W styczniu 2013 roku sytuacja w Mali znacznie się pogorszyła z powodu ataków grup ekstremistycznych i terrorystycznych w południowej i zachodniej części kraju. Władze tymczasowe Mali zwróciły się o pomoc do rządu francuskiego. 11 stycznia 2013 roku rozpoczęto „Operation Serval”, a następnie bezpieczeństwo w Mali poprawiło się. 29 stycznia parlament Mali przyjął mapę drogową, w której podkreślono, że do najważniejszych zadań należy przywrócenie integralności terytorialnej oraz organizacja wolnych i sprawiedliwych wyborów.

25 lutego 2013 roku Tymczasowy Prezydent Mali zwrócił się do Sekretarza Generalnego z prośbą o ustanowienie misji stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych, która zastąpiłaby misję AFISMA.

1 czerwca 2013 roku swoje działania rozpoczęła Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna w Mali - MINUSMA.

Mandat MINUSMA obejmuje:

  • ustabilizowanie sytuacji w najważniejszych ośrodkach i miastach oraz wspieranie przywrócenia instytucji państwa;
  • wspieranie wdrażania politycznej transformacji kraju oraz postanowień zawartych w ‘mapie drogowej’, w tym politycznego dialogu i organizacji wyborów;
  • ochronę ludności cywilnej i personelu ONZ;
  • ochronę i przestrzeganie praw człowieka;
  • zapewnienie przestrzegania praworządności w kraju;
  • wspieranie pomocy humanitarnej;
  • ochronę dziedzictwa kulturowego;
  • wspieranie krajowego i międzynarodowego systemu sprawiedliwości.
Zobacz również:

United Nations Integrated Stabilization Mission in Mali
www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/index.shtml