UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNDOF

Siły Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan

United Nations Disengagement Observer Force

Miejsce działań: Półwysep Synaj


Żołnierze UNDOF patrolują Wzgórza Golan, 15 sierpnia 2011 r.

Po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni między Syrią a Izraelem, na mocy rezolucji S/RES/350 Rady Bezpieczeństwa z 31 maja 1974 r., ustanowione zostały siły UNDOF. Do zadań misji należał przede wszystkim nadzór nad wprowadzaniem postanowień porozumienia między zwaśnionymi stronami.

Tło konfliktu

6 października 1973 roku na Bliskim Wschodzie wybuchła wojna. W rejonie półwyspu Synaj przeciwko Izraelowi stanął Egipt, natomiast na Wzgórzach Golan armia izraelska starła się z siłami syryjskimi. 24 października, w krytycznym momencie wojny izraelsko-egipskiej, Rada Bezpieczeństwa ustanowiła siły pokojowe UNEF II (Drugie Doraźne Siły Pokojowe ONZ), mające powstrzymać trwający konflikt. Rozmieszczenie UNEF II ustabilizowało sytuację między Izraelem a Egiptem, jednakże wojna izraelsko-syryjska trwała nadal.

Punkt obserwacyjny przy granicy syryjsko - izraelskiej, 30 stycznia 2006 r.
Punkt obserwacyjny przy granicy syryjsko - izraelskiej, 30 stycznia 2006 r.

W wyniku pogarszającej się sytuacji na froncie izraelsko-syryjskim Stany Zjednoczone podjęły mediację między zwaśnionymi stronami. Misja dyplomatyczna USA doprowadziła do wprowadzenia 31 maja 1974 roku porozumienia o rozdzieleniu sił pomiędzy Izraelem a Syrią, na mocy którego utworzono dwie strefy rozdzielające wrogie wojska. Tego samego dnia Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję 350 (1974), ustanawiając Siły Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan. Od tego momentu UNDOF, przy czynnej współpracy z obiema stronami, nieprzerwanie sprawuje swój mandat, a jego działania zapewniają stabilizację w regionie.

Mandat UNDOF obejmuje:

  • utrzymywanie zawieszenia broni pomiędzy siłami Izraela a Syrią
  • nadzorowanie rozdzielenia sił
  • nadzór nad strefami ograniczenia użycia sił zbrojnych, wymienionymi w porozumieniu izraelsko - syryjskim z maja 1974 roku.
Zobacz również:

United Nations Disengagement Observer Force
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/undof/index.shtml