UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNFICYP

Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych na Cyprze

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus

Miejsce działań: Cypr

Żołnierz ONZ patrolujący strefę buforową na Cyprze, 2 lutego 2012 r.
Żołnierz ONZ patrolujący strefę buforową na Cyprze, 2 lutego 2012 r.

UNFICYP ustanowiono na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/186 z dnia 4 marca 1964 roku w celu powstrzymania walk pomiędzy cypryjskimi Grekami i cypryjskimi Turkami. Po krwawych wydarzeniach w roku 1974 uprawnienia misji zostały zwiększone. UNFICYP stacjonuje na wyspie w celu nadzorowania linii zawieszenia ognia, utrzymania strefy buforowej oraz prowadzenia działań humanitarnych.

Tło konfliktu

Republika Cypru uzyskała niepodległość 16 sierpnia 1960 r., miesiąc później stała się członkiem ONZ. Konstytucja nowego państwa dążyła do zapewnienia równych praw zarówno społeczności cypryjskiej, jak i zamieszkałym na wyspie Turkom. Jednakże napięcia narodowościowe oraz walka o polityczną dominację pomiędzy zwaśnionymi stronami spowodowały eskalację przemocy, czego efektem była turecka interwencja wojskowa w grudniu 1963 roku. 4 marca Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednogłośnie rezolucję 186 (1964) powołującą UNFICYP, która rozpoczęła swoją działalność w dniu 27 marca 1964 roku.

Pomoc humanitarna dla uchodźców na Cyprze, 21 listopada 1974 r.
Pomoc humanitarna dla uchodźców na Cyprze, 21 listopada 1974 r.

W 1974 roku na Cyprze doszło do zamachu stanu przeprowadzonego przez cypryjskich Greków oraz zajęcia północnej części wyspy przez wojska tureckie. W odpowiedzi na te wydarzenia Rada Bezpieczeństwa wezwała strony do zawieszenia broni oraz wytyczenia strefy buforowej. Tym samym rozszerzono mandat UNFICYP o monitorowanie tego porozumienia. Zamach stanu w 1974 r. skłonił Sekretarza Generalnego ONZ do bezpośredniego zaangażowania się w konflikt na Cyprze. W ramach misji dobrych usług odbywają się spotkania przedstawicieli zwaśnionych stron.

Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych na Cyprze, 28 sierpnia 1974 r.
Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych na Cyprze, 28 sierpnia 1974 r.

Mandat UNFICYP obejmuje:

  • przestrzeganie zawieszenia broni,
  • utrzymywanie strefy buforowej,
  • monitorowanie respektowania prawa i porządku na wyspie,
  • prowadzenie działań humanitarnych,
  • wspieranie Sekretarza Generalnego ONZ w misji dobrych usług.
Zobacz również:

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unficyp/index.shtml

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
http://www.unficyp.org/

United Nations Good Office Mission
http://www.uncyprustalks.org